کارگاه طراحی دیوارکوب (پوستر)

By اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵ مرداد ۱۶ام, ۱۳۹۶ رویداد / مناسبت

کارگاه‌های آموزشی گرافیکی بسیاری وجود دارند، اما ما در گبه هدفمان فراتر از آموزش کار با نرم‌افزار است. ما می‌خواهیم هنرجویان با انجام کار عملی و بازی افزون بر ساخت آثار گرافیکی، نگرشی فراتر از مرزبندی‌ها و کلیشه‌های دیداری پیدا کنند و با تمرین هنر، خواسته‌هایشان را در چارچوب‌هایی خلاق و نوآورانه پیاده‌سازی کنند.

در همین راستا کارگاه طراحی دیوارکوب یا همان پوستر به زودی در گبه برگزار می‌شود. ظرفیت این کارگاه محدود می‌باشد، در نتیجه اولویت نام‌نویسی به ترتیب زمانی تماس مخاطبان می‌باشد. زودتر با ما تماس بگیر

موسسه‌ی گبه © | ساخته شده با