دوره‌های توانمندسازی دبیران از سال ۱۳۹۱ و به سفارش یکی از مراکز آموزشی تدوین شد. طرح نخستین این دوره‌ها بر پایه‌ی نیازهای مشتری و تجارب کاری ما، پس از ۳ ماه پژوهش، به پیش‌نویس نهایی تبدیل شد. هرچند ما در گبه به این برآورد رسیدیم که سازمان افزون بر توانمندسازی دبیرانش، به برنامه‌هایی در دیگر جوانب منابع انسانی، نیاز دارد. از این رو طرحی جامع‌تر ارایه کردیم. در اصل، برنامه‌ی توانمندسازی مربیان مهدکودک‌ها، بخشی از این طرح کلان بود.

این دوره در ۴ بخش تعریف شد: مهارت‌های عمومی، اجتماعی و نرم؛ توانمندسازی دبیران؛ توانمندسازی مدیران و برنامه‌ی جانبی (خوانش کتاب، نقد فیلم، هم‌اندیشی)

توانمندسازی مربیان
 • خودآگاهی و تنظیم اهداف و ارزش‌های شخصی
 • خلاقیت و نوآوری
 • ارایه و تسهیل‌گری در کلاس
 • گوناگونی فرهنگی
توانمندسازی مدیران
 • رهبری یا مدیریت
 • تنظیم اهداف، چشم‌انداز و ماموریت سازمانی
 • ترویج فرهنگ سازمانی
 • راهکارهای منابع انسانی
مهارت‌های عمومی
 • ارتباط موثر
 • اندیشه‌ی سنجش‌گرانه
 • حل مساله
 • سواد رسانه‌ای
 • تیم‌های نوآور و کار تیمی
برنامه‌ی جانبی
 • خوانش گروهی کتاب
 • نمایش و نقد فیلم
 • هم‌اندیشی