کودکان خلاق و پرسشگر

اهداف:
– پرورش روحیه‌ی کنجکاوی، کشف، تجربه، پرسشگری و اندیشیدن فعال در کودک؛
– تشویق روحیه‌ی کلیشه‌شکنی و ماجراجویی در مفاهیم و معانی؛
– پرورش قدرت تصویرگری و خیال‌پردازی، و روحیه‌ی داستان‌پردازی و روایت‌گری
روش‌ها: بازی‌های حرکتی، فکری/ذهنی و سرگرمی

ما در گبه برای گروه سنی کودکان نیز برنامه‌هایی داریم. یکی از این برنامه‌ها کارگاه‌های پرورش خلاقیت و نوآوری است. این کارگاه تاکنون در چندین مهدکودک و سازمان برای کودکان برگزار شده است. یکی از این کارگاه‌ها در سال ۱۳۹۰ در سرای محله‌ی شیراز جنوبی (زیر نظر شهرداری منطقه) شکل گرفت. این کارگاه در یک ماه و چند جلسه و با حضور ۱۰ کودک ۴ تا ۷ ساله و هر جلسه یک و نیم ساعت برگزار شد.