با هم با صلح

شب‌نشینی پدران صلح

رویداد مشارکت‌جویانه، یادگیری با انجام، بازی‌سازی، سرگرمی و گفتگو
مشارکت کنندگان: ۲۵ پدر دارای فرزند دبستانی (۳۲ تا ۴۵ ساله)
اهداف این شب: لمس اهمیت ارتباطات فردی و اجتماعی؛ اهمیت ارتباط موثر؛ اهمیت رویدادهای اجتماعی و کنشگری؛ هم‌افزایی و پشتیبانی در زندگی جمعی؛ خودآگاهی و توانمندسازی مهارت ارایه‌ی خویشتن

در ادامه‌ی رویدادهای شب‌نشینی، این بار موسسه‌ی “با هم با صلح” میزبان ما بود. واپسین شب‌نشینی پاییز این بار ویژه‌ی پدران بود. نقطه‌ی اشتراک پدران این شب، داشتن فرزند دبستانی در یکی از مدارس متفاوت تهران (مدارس مشارکتی) بود. این نقطه‌ی اشتراک و هم‌چنین نگاه و انتظارشان از آموزش و شب‌نشینی، شب پاییزی ما را کمی متفاوت از دیگر برنامه‌هایمان کرد.

یک شاه کلید

ارتباط موثر و مشارکت اجتماعی

پدران دوست داشتنی این شب، پیش از این برنامه دیدار و آشنایی نداشتند. بر پایه‌ی این پیش‌زمینه و تجارب قبلی ما، تصمیم بر این شد که این شب‌نشینی با رویکرد ارتباط موثر و ارتباطات و مشارکت اجتماعی برنامه‌ریزی و برگزار شود. هم‌چنین برپایه‌ی فلسفه‌ی برنامه‌های شب‌نشینی که خوشی و سرگرمی قالب اصلی آن است، شیوه‌ی ارایه بازی و سرگرمی تعریف شد. بازی‌ها و سرگرمی‌هایی که در هنگام اجرای آن، مخاطبان از راه انجام و تجربه کردن، ناخودآگاه با چالش‌ها و نکته‌های آموزشی روبه‌رو می‌شوند و پس از بازی، با گفتگو و هم‌اندیشی، این آموزش به خودآگاه ایشان راه پیدا می‌کند.

یک گام به پیش

سواد رسانه‌ای و مسایل جنسی کودکان

خوبی این روش این است که کسی محدود به گفته‌ها و محتوای تسهیل‌گر نمی‌شود و چون خود تجربه‌ی شخصی از موضوع بحث پیدا کرده، می‌تواند بر پایه‌ی دانش و گمان خود، مهارت‌ها، توانمندی‌ها و دیگر تجارب دیگر خود، برداشتی آزاد و فراتر از کارگاه داشته باشد.

دیگر برنامه‌های شب‌نشینی هم که درباره‌ی سواد رسانه‌ای و مسایل جنسی کودکان بود، خود کمک کننده‌ی بازی‌های ما بودند. در نهایت و پس از چند ساعت بازی و هم‌اندیشی و گفتگو، برنامه‌ی شب‌نشینی در موسسه‌ی با هم با صلح نیز به خوبی برگزار شد.