ماشین زمان

هخامنشیان

رویداد مشارکت‌جویانه، یادگیری با بازی‌سازی، هنر، سرگرمی و گفتگو
مخاطبان: همه   |   مشارکت کنندگان: دانشجویان
اهداف این کارگاه: رشد خودآگاهی جمعی، شناخت عوامل هویت‌بخش جوامع، بررسی سیر تاریخی رویدادهای اجتماعی، شناخت تجربه‌های تاریخی و شبیه‌سازی

ماشین زمان نام برنامه‌ها و کارگاه‌هایی است که ما در گبه پیرامون بررسی تاریخ در بستر اجتماع و فرهنگ برگزار می‌کنیم. ماشین زمان نیز مانند دیگر برنامه‌های ما همراه با فعالیت‌های عملی و هنر و سرگرمی، می‌خواهد خودآگاهی جمعی ما را رشد دهد و زمینه‌ای برای پیشگیری از آزمون و خطاها و تکرارهای تاریخی باشد.

هخامنشیان
سده‌های حقوق بشر

هخامنشیان

درباره‌ی هخامنشیان داستان‌ها و به باور برخی، افسانه‌های زیادی وجود دارد، هرچند لوح‌های گِلی و دیگر آثار تاریخی بازمانده اسنادی قابل اتکا هستند، اما هخامنشیان گاهی حتا در اختلاف‌های سیاسی و عقیدتی هم دستمایه شده‌اند.

از آنجایی که بخش قابل توجهی از هویت تاریخی ما به سده‌های امپراتوری هخامنشیان بازمی‌گردد، بررسی اجتماعی و فرهنگی آن دوره بدون شک می‌تواند به بازسازی نگرش ما به خودمان و تصورات‌مان کمک بسیاری کند.

سفر به دور

دروازه‌ی ملل

این کارگاه برای نخستین بار با حضور ۲۰ دانشجوی علاقه‌مند در تابستان سال ۸۷ و در سه روز پیاپی برگزار شد. در این کارگاه ما به بررسی چند دوره‌ی زمانی از هخامنشیان، زندگی اجتماعی، معماری، هنر، کشورداری، حقوق بشر و وضع زنان و اقوام مختلف پرداختیم.

ساخت نمادین آثار مربوط به آن دوره، تولید بولتن/مجله‌ای که حاوی برداشت و فهم مخاطبان از تاریخ و محتوای برنامه بود، طراحی و اجرای نمایشی/تیاتری از آن دوران بخشی از برنامه‌ی کارگاه بود.

هخامنشیان

برای دانستن بیشتر جزییات و محتوای این کارگاه با ما تماس بگیرید. هم‌چنین در صورتی که دوست دارید در کارگاه‌های ماشین زمان در گبه شرکت کنید یا در مدرسه، دانشگاه یا مجموعه‌ی خود این کارگاه‌ها را داشته باشید، خوشحال می‌شویم که پیش ما بیایید تا چایی بنوشیم و درباره‌ش صحبت کنیم.