مهارت‌های شهروندی برای جوانان

رویداد مشارکت‌جویانه، یادگیری با انجام، سرگرمی و گفتگو
مخاطبان: شهریاران جوان شهر تهران
مشارکت کنندگان این دوره: ۲۵ شهریار (دختر) ۲۰ تا ۳۰ ساله
اهداف این برنامه: یادگیری و تمرین مهارت‌های شهروندی: کنش‌گری، مشارکت اجتماعی، کار تیمی، ارتباط موثر، پرسش‌گری و اندیشیدن سنجش‌گرانه

پس از همکاری‌های خوبی که با دانشگاه تهران داشتیم، این بار از شهرداری تهران به سراغ ما آمدند و درخواست طرحی برای آموزش‌های شهروندی و مهارت‌های اجتماعی کردند. رویکرد نخستین این برنامه به شکل رویدادهای محله محور در سراسر تهران بود اما به دلیل تغییراتی که در سازمان مربوطه (خانه‌ی شهریاران) رخ داد، در نهایت پروژه در منطقه‌ی ۸ تهران برگزار شد.

شهرداری تهران - tehran municipality
جامعه و جوانان

زندگی اجتماعی

در آغاز ما بر پایه‌ی درخواست مشتری به سنجش شرایط و هم‌چنین تحلیل مخاطبان پرداختیم. مخاطبان این برنامه نوجوانان و جوانان دختر و پسر در همه‌ی مناطق شهرداری تهران بودند که در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی مراکز شهرداری مشارکت داشتند. ما این بار پروژه‌ای تعریف کردیم که در آن مهارت‌های شهروندی در قالب رویدادهای فرهنگی و تولید محتوا، نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های آموزشی ارایه شوند. این پروژه برای ۲۲ منطقه‌ی شهرداری تهران طرح‌ریزی و پس از ویرایش بر پایه‌ی بازخوردهای مشاوران، به مدیریت خانه‌ی شهریاران جوان شهرداری تهران ارایه و پس از چند جلسه بررسی و تغییر، برای تخصیص بودجه و اجرا تصویب شد.

شهر پیشرو

شهروند مسئول

آنچه که در این پروژه ما ارایه دادیم، فرهنگ سازمانی بود. در واقع مخاطبان ما که بخشی از بدنه‌ی خانه‌ی شهریاران بودند، از ارکان مهم فرهنگ سازمانی آن مجموعه هستند. در نتیجه فرصت یادگیری که در این پروژه برای ایشان به صورت گروهی فراهم شد، موثر بر بهبود فرهنگ سازمانی آن مجموعه می‌باشد. هرچند همکاری ما با این مجموعه چند ماه بیشتر نبود، اما امیدواریم خود مخاطبان در هرجایی توانمندسازی خود و پیرامون خود را ادامه دهند و در زندگی شخصی نیز رشد بهتری کنند.

شهریاران تهران - tehran