رویدادهای گبه

ما در گبه تجربه‌های نو و تازه‌ای خلق می‌کنیم که تا به حال کمتر دیدیم توی ایران وجود داشته باشند. ما کار خاصی نمی‌کنیم، تنها یاد گرفتیم که چیزهای پیرامونمون رو اون طور که دلخواه و دوست داشتنی هست بازطراحی کنیم و با هنر، بازی، سرگرمی و انجام دادن، چیزها رو یاد بگیریم.

کارگاه اندیشه‌ی سنجش‌گر

طراحی دیوارکوب

شب‌نشینی پدران صلح

توانمندسازی دبیران

کافه رشد

مهارت‌های شهروندی

خلاقیت و نوآوری برای کودکان

شهر من دانشگاه

شب‌نشینی گبه‌ای‌ها

دانشگاه تهران - University of Tehran

گرامی‌داشت هفته‌ی خوابگاه‌ها

دانشگاه تهران - University of Tehran - newbie project

اردوی فرهنگی-آموزشی نودانشجویان

هخامنشیان

ماشین زمان: هخامنشیان