ما گبه‌ایم

و اینجا گنبد بلورین هنر ماست

سال ۸۹ بود. آن روزها شرایط جامعه کمی پیچیده و عجیب بود و ما با امید تغییر فضا و بهبود حال، و صدالبته برای پرداختن به دغدغه‌ها، به دنبال راهکارهایی بودیم که بتوانیم از پس آن روزهای سخت بربیاییم.
سرمایه‌ای جز خودمان نداشتیم و باور هم نداشتیم که برای آغاز چیزی بیشتر از تلاش و انگیزه و اندیشه نیاز داریم. این طوری بود که گبه را آغاز کردیم.

ما گبه‌ایم. گبه هم چیزی نیست جز رویاها، دغدغه‌ها و دوست داشتنی‌های ما. چیزهایی که از کودکی تا همین اکنون هر روز در ذهن‌هایمان ساخته‌ایم. ما دغدغه‌ی رشد و پیشرفت داریم و این دغدغه‌ها را در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری دنبال می‌کنیم.

دوست داریم شاد و گسترش‌دهنده‌ی خوشی‌ها باشیم. ما یادگیری و آموزش خوب را مهم‌ترین چیزی شناختیم که می‌تواند پاسخگوی نیازها و دغدغه‌هایمان باشد.
البته نه هر آموزشی را. ما می‌خواهیم یادگیری هم پر از خوشی و همراه شادی باشد. پس گسترش‌دهنده‌ی چنین یادگیری و آموزشی هستیم.

به همین دلیل از روش‌های نوآورانه و به روزی استفاده می‌کنیم. ما با بهره‌گیری از هنر، بازی‌سازی (Gamification)، سرگرمی (Fun)، و انجام دادن عملی (Learning by Doing)، خود و مخاطبانمان را شاد و توانمند می‌کنیم. برای کارهایی که ارایه می‌دهیم هم با همین روش‌ها تولید محتوا می‌کنیم. محتواهایی به روز و سودمند.

گبه روش - gabbeh methods

نظریه‌ی سرگرمی

پویش (کمپین) نظریه‌ی سرگرمی با هدف تغییر رفتارهای تنبلی مردم در سال ۲۰۰۹ بر پایه‌ی یک گزاره شکل گرفت: سرگرمی می‌تواند رفتار مردم را عوض کند. در این روش تلاش می‌شود تا کارهایی که سخت به چشم می‌آیند، همراه با سرگرمی و لذت ارایه شوند.

بازی‌سازی

بازی‌سازی به کارگیری فرآیند و طراحی بازی برای کاربردهای گوناگون است تا افراد با درگیری دلخواهانه در کارها، احساس پیشرفت و لذت کنند. با بازی‌سازی، می‌توان یادگیری را برانگیزاننده و مشارکت‌جویانه نمود و هم‌افزایی و رقابت سالم را گسترش داد.

یادگیری با انجام (یادگیری تجربی)

در این روش دانش و مهارت از راه انجام تجربی درونی‌سازی می‌شود و افراد تجربه‌ی شخصی ارزشمند و ماندگاری را بر پایه‌ی ارزش‌ها، اندیشه و درک خود از جهان هستی، به دست آورده و متناسب با هوش و باورهای خود یادگیری را شخصی‌سازی می‌کنند.

گبه روش - gabbeh methods

پروژه محور

ما در گبه برنامه‌های خود را در قالب پروژه‌های عملی ارایه می‌دهیم. در این پروژه‌ها افراد با انجام کارهای عملی و کنش‌گرانه برای رسیدن به دستاورد، با فرآیندهای پیشنهادی لذت‌بخش و همراه با آموزش‌های لازم، خود در روندی تجربی مفاهیم را تمرین کرده و یاد می‌گیرند.

ارزش‌ها

ارج نهادن به همه‌ی ارزش‌ها و باورهای انسانی که حقوق دیگر انسان‌ها را پاس می‌دارند

خوب گوش کردن و پیش‌داوری نکردن آدم‌ها و رویدادها، داوری را تا جای ممکن عقب انداختن

نیت‌‌شناسی نکردن یکدیگر، گرامی‌داشت دیدگاه‌های ناهم‌سو و راست‌گویی

سنجش‌گری، ارزیابی و نکوهشِ دل‌سوزانه و منصفانه، هرچند دوستانه اما حرفه‌ای

حقوق حیوانات، پاسداشت محیط زیست، تلاش برای روان و بدن سالم و همگنی با طبیعت

برابری همه‌ی انسان‌ها با یکدیگر (هرچند با هم تفاوت دارند) و حقوق انسانی برابر برای همه ما

جشن گرفتن تفاوت‌ها، تلاش برای یادگیری و تجربه‌ی چیزهای تازه و نو از گذر این تفاوت‌ها

دادگری، دوستی، بخشش‌گری، پیشگیری از بدی کردن و بدی دیدن، به جای کینه و دشمنی

هم‌افزایی خردمندانه، کار تیمی و همراهی با دیگران برای رشد همه، مدارا و زندگی صلح‌جویانه

با هم برای هم، شاد، آزاد و رها، پر از عشق و انرژی و سرزنده و نو، خوشامدگوی چالش‌ها، هیجان‌های زندگی و تجربه‌های تازه

ماموریت ما

ما در گبه در پی آن هستیم که با نگاهی تازه و نوآورانه و با استفاده از فناوری، آموزش، فرهنگ و هنر و هنجارها و ارزش‌های اجتماعی انسانی، فضایی برای هم‌افزایی فرهنگی و هنری و زندگی مسالمت‌آمیز برای نوع بشر در بستر جوامع چند فرهنگی در گستره‌ی جهانی فراهم سازیم و از این گذر نقشی پر رنگ و تاثیرگذار بر صلح جهانی بازی کرده و بدین‌گونه حقوق بشر و کیفیت زندگی در همه‌ی ابعاد آن را برای نوع بشر بهبود بخشیم.

(بیشتر: در سند ماموریت و ارزش‌ها)

چشم‌انداز ما

ما می‌خواهیم همواره از نوآوران و پیشتازان حوزه‌ی فرهنگ، هنر و آموزش باشیم و آموزش از راه هنر و سرگرمی، و یادگیری از راه انجام و بازی را در همه جا گسترش دهیم.
چشم‌انداز بلند مدت ما در گبه این است که نهاد و راهکارهای آموزشی خود را بنا نهاده و جزو ۱۰ نهاد مردمی تاثیرگذار بر صلح، فرهنگ، هنر و آموزش در ایران و سپس در جهان باشیم.
ما می‌خواهیم جهانی پر از گوناگونی در عین هم‌زیستی دوستانه بسازیم.

(بیشتر: در سند ماموریت و ارزش‌ها)