هنر و زندگی
دی ۳۰, ۱۳۹۶

خلوت‌گزینی مجالی برای اندیشیدن – هانا آرنت / ادوارد هاپر

خلوت‌گزینی، مجالی برای اندیشیدن؛ نقاشی از ادوارد هاپر۱، Automat، ۱۹۲۷ هانا آرنت ۲ می‌گوید: «شخصیت…
Read More

موسسه‌ی گبه © | ساخته شده با